Asas Ulum Syariah

Aqidah
1. Beriman kepada Kitab

 
 Dalam agama Islam dikenal empat buah kitab yang wajib kita percaya serta kita imani. Jumlah kitab suci sebenarnya tidak dijelaskan dalam Alquran dan juga dalam Hadis. Selain dari kitab Allah yang diturunkan melalui rosul melalui malaikat jibril, kita juga bisa berpedoman pada hadist nabi Muhammah SAW dan sahifah-sahifah / suhuf / lembaran firman Allah SWT yang diturunkan pada nabi Adam, Ibrahim dan Musa AS.

Percaya pada kitab-kitab Allah SWT hukumnya adalah wajib 'ain atau wajib bagi seluruh warga muslimin di seluruh dunia. Dilihat dari pengertian atau arti definisi, kitab Allah SWT adalah kitab suci yang merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT melalui rasul-rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia sepanjang masa. Orang yang mengingkari serta tidak percaya kepada Alquran disebut orang-orang yang murtad.

Daftar kitab Allah SWT beserta Rasul penerima wahyunya :
1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS berbahasa Ibrani
2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS berbahasa Qibti
3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS berbahasa Suryani
4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab

Tambahan :
Kitab suci injil yang saat ini dijadikan kitab suci oleh kaum nasrani / kristen katolik & protestan sangat berbeda dengan injil yang diwahyukan kepada nabi Isa AS semasa hidupnya untuk kaumnya. Oleh sebab itu datang Alqur'an untuk menjadi penyempurna seluruh kitab suci yang pernah ada
 
2. Beriman Kepada Hari Akhirat

 

Kenapa ia dipanggil Hari Kiamat?
Kiamat berasal daripada perkataan Arab iaitu "qiam" yang bermaksud "bangun" atau "bangkit". Hari kiamat membawa maksud secara keseluruhannya ialah "Hari kebangkitan", yang dimaksudkan kebangkitan ialah kebangkitan semula makhluk dari kematian.
Hari Kiamat adalah hari di mana akan musnahlah segala yang tercipta dan akan binasalah segala makhluk yang pernah hidup di alam ini. Tahukah anda bahawa Kiamat akan berlaku pada hari Jumaat? Jadi mari kita selami dan baca kisah di mana peristiwa-peristiwa (besar) yang akan berlaku sebelum munculnya Kiamat.Ibadat

Mari Mengenal Hukum


 1. Wajib, yaitu :  Suatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan siksa. Seperti shalat fardhu, puasa ramadhan, mengeluarkan zakat, haji dan lainnya. Wajib ini menunjukkan perintah yang tetap.

 2. Sunnah, yakni : Suatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat siksa. Seperti shalat tahiyyatul masjid, shalat dhuha, puasa senin-kamis dan lainnya. Sunnah ini menunjukkan perintah yang tidak tetap.
 3. Haram, yaitu ; Suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan mendapat siksa. Seperti minum arak, berbuat zina, mencuri, dan lain sebagainya. Haram ini menunjukkan larangan yang tetap.
 4. Makruh, yaitu ; Suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan mendapat pahala, dan apabila dikerjakan tidak mendapat siksa. Seperti mendahulukan yang kiri atas kanan saat membasuh anggota badan dalam wudhu. makruh ini menunjukkan larangan yang tidak tetap.
 5. Mubah, yaitu ; Suatu perbuatan yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan sama saja tidak mendapat pahala atau siksa. Seperti makan, minum. Mubah ini tidak menunjukkan perintah yang tetap atau yang tidak tetap. dan tidak menunjukkan larangan tetap atau laraangan tidak tetap.(zid)


BERSUCI DARI HADAS
Bersuci dari hadas adalah wajib, dan hadas itu terbahagi kepada 2 bahagian;
 • Hadas besar.
 • Hadas kecil.
 HADAS BESAR
Pengertian hadas besar
Hadas besar mengikut istilah syara’ ertinya sesuatu yang maknawi (kotoran yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar), yang berada pada seluruh badan seseorang, yang dengannya menegah mendirikan solat dan amal iadah seumpamanya, selama tidak diberi kelonggaran oleh syara’. Selama seseorang itu tidak menempuh atau melakukan salah satu perkara yang menyebabkanhadas besar, maka selama itu badannya suci dari hadas besar.
Sebab dinamakan hadas besar ialah kerana kawasan yang didiami atau dikenai ole hadas besar ini terlalu luas iaitu meliputi seluruh badan dan rambut.

Perkara-perkara yang menyebabkan kedatangan hadas besar
Seseorang itu disebut berhadas besar menakala menempuh atau melakukan salah satu daripada 5 perkara yang berikut;
 1. Melakukan persetubuhan atau jima’, iaitu memasukkan hasyafah (tempat yang terpotong bagi kemaluan lelaki) atau sekadarnya ke dalam faraj (qubul) atau dubur manusia atau binatang yang hidup atau yang telah mati.
 2. Kedatangan haidh iaitu darah yang keluar dari rahim perempuan sebagai menandakan kesihatannnya. Sekurang-kurang umur bagi perempuan yang mungkin kedatangan haidh iaitu lebih kurang 9 tahun.
 3. Keluar mani dengan sengaja atau tidak sengaja.
 4. Nifas iaitu darah yang keluar mengiringi kelahiran sewaktu beranak.
 5. Wiladah iaitu beranak yang tidak diiringi darah atau beranak yang diiringi basah sahaja.

Masa haidh dan masa nifas
Sekurang-kurang masa haidh bagi perempuan iaitu sehari semalam dan paling banyaknya 15 belas hari 15 malam, manakala yang biasanya ialah 6 malam atau 7 hari 7 malam.
Sekurang-kurang masa nifas pula ialah satu lahzah (sekelip mata) dan sebanyak-banyaknya iaitu 60 hari 60 malam, manakala yang biasanya iaitu 40  hari 40 malam.
Setelah darah haidh atau nifas itu berhenti maka wajiblah ia mandi seluruh badan (mandi wajib) untuk membolehkan ia melakukan ibadah solat dan lain-lain seumpamanya.

Masa suci antara 2 haidh
Orang perempuan yang sihat akan kedatangan haidh pada tiap-tiap bulan, tetapi haidhnya tidak melebihi 15 hari. Oleh itu ia adalah suci yang mewajibkan solat di antara masa haidh bulan yang pertama dengan bulan yang berikutnya.
Dengan demikian, sekurang-kurang masa suci ialah 15 hari 15 malam dan biasanya ialah 23 hari dan 23 malam, atau 24 hari 24 malam. Di samping itu  kebanyakan masa suci tidak dapat disamakan, disebabkan ada antara orang perempuan yang tidak pernah datang haidh seumur hidup, dan mereka yang sedemikian wajib melakukan solat sepanjang masa seperti orang lelaki.


Perkara-perkara yang diharamkan dengan sebab berhadas besar
 1. Solat , sama ada yang fardhu mahupun yang sunat.
 2. Tawaf (mengelilingi Ka’abah) sama ada yang fardhu mahupun yang sunat.
 3. Menyentuh Al-Qur’an ataupun memegangnya.
 4. Membaca Al-Qur’an.
 5. Berhenti dalam masjid.
 6. Berpuasa, sama ada yang fardhu mahupun yang sunat, bagi yang datang haidh atau nifas.
 7. Haram jima’ atau bersetubuh bagi perempuan yang haidh atau nifas.

Cara mandi mengangkat hadas besar
Ketika mulai mandi dengan menjirus air ke kepala atau badan, wajib berniat untuk mengangkat/menghilangkan hadas besar. Bacaan lafaz niatnya iaitu;

نَوَيْتُ رَفْعَ الْحَدَثِ اْلأَكْبَرِ لله تَعَالَى

Ertinya;
Aku berniat mandi untuk mengangkat hadas besar fardhu kerana Allah (SWT) Ta’ala.
Cara mandi hendaklah dengan menjirus (menyiram) air dan meratakannya hingga kesemua anggota badan termasuk rambut dan bahagian celah-celah anggota badan. Sah juga mandi wajib dengan cara menyelam ke dalam air yang banyak seperti sungai dan laut.


Sunat-sunat semasa mandi
 1. Dimulai dengan membaca ayat Basmalah.
 2. Membasuh tangan 3 kali.
 3. Membasuh kemaluannya.
 4. Berkumur-kumur dan menyedut air ke hidung serta menghembusnya keluar.
 5. Mengambil wudhu’.
 6. Jirus air ke atas kepala 3 kali.
 7. Jirus air ke badan dengan mendahulukan anggota yang kanan.
 8. Menggosok-gosok badan.
 9. Setelah selesai mandi maka bacalah doa sebagaimana doa selepas wudhu’.
Video Cara Mandi Wajib (Mengangkat Hadas Besar)
Asas Akhlak Islamiah